Hodinářský slovník

Vodotěsnost

Jaký je rozdíl mezi vodotěsností a voděodolností? Skvělá otázka.
A zde máte vysvětlení.
Voděodolnost (water-resistant) je pouze základní schopnost vydržet krátké působení vody nebo vlhkosti, zatímco vodotěsnost je parametr určující možnost ponoření.
A do jaké hloubky? To se dozvíte v naší tabulce.
 

Vodotěsnost

Označení "water resistant" se používá u hodinek, které se nesmějí dostat do kontaktu s vodou. Maximum působící vody pro ně představuje vzdušná vlhkost. Toto označení spolu s označením hloubky v metrech nebo tlaku v atmosférách (atm) se používá u odolnějších hodinek.
Vodotěsnost se běžně udává ve třech různých jednotkách, těmi jsou metry (m), bary (bar) nebo atmosféry (atm). Společnou veličinou pro všechny tři jednotky je tlak vodního sloupce.
Pro lepší pochopení, 1 metr vodního sloupce odpovídá tlaku 0,1 baru nebo 0,1 atmosféry.

Veškeré testy vodotěsnosti hodinek probíhají v laboratorních podmínkách, je tedy nutné brát výsledné údaje s drobnou rezervou. Hloubka, do které se hodinky mohou dostat je ve skutečnosti menší. Na hodinky totiž působí vnější vlivy jako proudící voda, změna teploty nebo v nejhorším případě, mechanické poškození nárazem. Pokud se potápíte v moři, ohrožuje je agresivní slaná voda a chemikálie.

Tabulka vodotěsnosti pro klasické hodinky

Vodotěsnost